Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

NAZIV OPERACIJE:

VINARSTVO KALOH - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

POVZETEK IN GLAVNE DEJAVNOSTI:

V vinogradništvu Kaloh se zavedamo, da je pogoj za uspešnost vsega, kar delamo, nenehen napredek, razvoj. Usmeritev naše kmetije temelji na predelavi grozdja in trženju vrhunskih vin in predikatov doma pa tudi na zahtevnih tujih trgih, zato si v želji po uspešnem razvoju naše kmetije, storitev in izdelkov zastavljamo vselej nove naloge in cilje. Med njimi so:

• postati stabilen, uspešen, tehnološko sodoben, okolju prijazen tržni vinogradnik, ki bo uspešno posloval ne samo na slovenskem, temveč tudi na tujih trgih;

• kot vinogradnik kmetovati in pridelovati čim bolj okolju prijazno, ekonomično konkurenčno in se optimalno prilagoditi na podnebne spremembe;

• izboljšati učinkovitost razporeditve dela na vinogradniški kmetiji;

• zmanjšati ročno delo in številko ročnih delovnih ur;

• povečati obseg proizvodnih kapacitet s povečanjem vinograda za 0,30 ha;

• povečati dodano vrednost primarne kmetijske proizvodnje in zagotoviti novo tržno vrednost;

• izboljšati infrastrukturo - ureditev cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno infrastrukturo, kar omogoča boljšo povezanost kmetije z lokalnimi kupci in tudi širše;

• posodobiti informacijske komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitejšega promoviranja svoje vinogradniške kmetije in izdelkov: vrhunskih vin, predikatov;

• zagotoviti odličnost poslovanja z dobrim poslovnim izidom.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Vse naštete cilje dosegamo ob pomoči podpore Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 / podukrep: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (UL RS, št. 55/2015).

© Vinogradništvo Kaloh

Vinogradništvo Kaloh

Stolni vrh 30

2000 Maribor, Slovenija